II ŠIAULIŲ KRAŠTO TURIZMO FORUMAS

KOKIU KELIU EINAME. Kodėl verta „investuoti“ į regioninį bendradarbiavimą?
KAS ESAME. Ar egzistuoja vieningas Šiaulių regiono turistinis įvaizdis?
KĄ SIŪLOME. Ar turizmo paslaugų ir produktų pasiūla, kokybė atitinka keliautojų lūkesčius ir poreikius?
KAIP REAGUOJAME. Kaip išnaudojame galimybes, kurias atveria inovacijos ir naujos turizmo nišos?

2018 m. lapkričio 30 d. Šiaulių arena (J.Jablonskio g. 16)

PROGRAMA

Forumas nemokamas, tačiau registracija būtina iki lapkričio 28 d.

Pageidaujantiems bus įteikti dalyvio pažymėjimai. Dalyviams įėjimas į verslo ir pasiekimų parodą – nemokamas.

Įėjimas per VIP.

 

DARBOTVARKĖ
  9.00 –  9.30  Dalyvių registracija. 4 a., Konferencijų salė
  9.30               ĮŽANGOS ŽODIS, SVEIKINIMO ŽODIS
10.00 – 12.00 PLENARINIS POSĖDIS. 4 a., Konferencijų salė

Lietuvos turizmo sektoriaus pertvarka ir turizmo prioritetai ateityje. LR Ūkio viceministras Gediminas Miškinis 

Ar turi Šiaulių regionas turizmo vietos dvasią (genius loci)? Prof. habil.dr. Ramūnas Povilanskas

Aktyvaus laisvalaikio vystymas Šiaulių regione: socio-ekonominė perspektyva. Prof. dr. Vilma Čingienė

Turizmo rinka pasikeitė. Ar pasikeitėme mes? Artūras Bulota, kūrybinės agentūros „Talent Garden“ vadovas

12.00 – 13.00 Pietūs

13.00 – 14.00     DARBAS GRUPĖSE. Šiaulių arenos ložėse, II a. diskusijų salė

Prašome pasirinkti ir sužymėti prioritetų tvarka Jus dominančią diskusijos temą. Organizatoriai pasilieka teisę formuoti grupes siekiant kokybiškesnės diskusijos, optimalaus dalyvių skaičiaus.

DISKUSIJŲ TEMOS

1. Regioninė politika (312 ložė)

 • Turistinis Šiaulių regiono patrauklumas ir konkurencingumas.
 • Vidaus ir išorės veiksnių įtaka vieningam Šiaulių regiono turizmo politikos įgyvendinimui.
 • Efektyvaus regioninio bendradarbiavimo modelio sukūrimas (TIC-paslaugų teikėjai-vietos valdžia- respublikinė valdžia)

2. Miesto/regiono įvaizdis. Viešinimas, komunikacija. Rinkodaros idėjos ir projektai. (311 ložė)

 • Šiaulių regiono pozicionavimas užsienio turizmo rinkose
 • Bendri galimi rinkodaros ir komunikacijos veiksmai, inovatyvios technologijos, projektai, skatinantys Šiaulių regiono turistinį patrauklumą.
 • Turizmo produktų ir paslaugų pritaikymas ir sklaida šiuolaikiniams keliautojų poreikiams Šiaulių regione.

3. Kultūrinis-pažintinis turizmas. Istorinės atminties įprasminimas mieste. (310 ložė)

 • Kultūrinio turizmo produktų pasiūla/paklausa ir kokybė Šiaulių mieste/regione.
 • Kultūriniai renginiai – (ne) išnaudotas turizmo potencialas.

4. Aktyvus laisvalaikis ir sportas. (309 ložė)

 • Turizmo (gamtinių) išteklių ir infrastruktūros pakankamumas ir tinkamumas aktyvaus laisvalaikio paslaugų plėtrai Šiauliuose.
 • Sporto renginių išnaudojimas turistų pritraukimui mieste ir regione.
 • Vieninga informacinė sistema, aktyvaus turizmo galimybių, ir produktų viešinimas.

5. Svetingumo industrija. Apgyvendinimas ir maitinimas. (308 ložė)

 • Turistinės klasės viešbučių trūkumas Šiauliuose – mitas ar tikrovė?
 • Šiaulių apgyvendinimo sektoriaus scenarijus: su NATO ir be.
 • Privataus apgyvendinimo sektoriaus plėtra – pagrindinė viešbučių tuštėjimo priežastis?

14.00 – 14.30     UŽDARYMO DISKUSIJA. II a. diskusijų salė

Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.