I forumas

I ŠIAULIŲ KRAŠTO TURIZMO FORUMAS

Kodėl turizmas yra viena svarbiausių regiono ir miesto ūkio šakų?
Su kokias iššūkiais susiduria maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjai?
Koks yra Šiaulių regiono dalykinio turizmo potencialas?
Ar reikalingi bendri Šiaulių regiono turizmo rinkodaros darbai?


2017 m. balandžio 12 d. Šiaulių universiteto biblioteka (Vytauto g. 84) 205 auditorija

PROGRAMA

10.00
ĮŽANGOS ŽODIS
Šiaulių TIC ir maitinimo įstaigų iniciatyvos „Saulės skonis“ pristatymas.
Šiaulių TIC elektroninio leidinio „Konferencijų galimybės Šiaulių mieste ir regione“ pristatymas.
Rūta Stankuvienė, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė
Naujo konferencijų centro pristatymas. Dr. Mykolas Dromantas, Šiaurės Lietuvos kolegijos direktorius

10.20
SVEIKINIMO ŽODIS.
PLENARINIS POSĖDIS

10.30
PASAULIS ATSIGRĘŽIA Į REGIONUS
Eglė Kudzmanienė, LR Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė

10.50
LIETUVOS TURIZMO GALIMYBIŲ PRISTATYMAS
Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, Valstybinio turizmo departamento l.e. direktorės pareigas, Vietinio turizmo poskyrio vedėja

11.10
SVETINGUMO SEKTORIAUS TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI
Evalda Šiškauskienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė

11.30
KAS YRA KONFERENCIJŲ TURIZMAS IR KAIP MIESTUI/REGIONUI TAPTI KONFERENCIJŲ TURIZMO TRAUKOS CENTRU
Jolanta Beniuliene, VšĮ GO Vilnius Turizmo ir konferencijų biuro vadovė

11.50-12.00
Klausimai plenarinio posėdžio prelegentams

12.00-13.00
Pietūs.
DISKUSIJOS IR PASISAKYMAI

13.00-14.00
I DISKUSIJA: „MAITINIMAS: KAS PRITRAUKIA LANKYTOJĄ? KAS LEMIA ĮMONIŲ PLĖTRĄ?“
Kviečiami dalyvauti: Šiaulių miesto ir regiono verslininkai, Savivaldybių administracijos.
Evalda Šiškauskienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė

14.00-14.15
Kavos pertrauka

14.15-15.00
II DISKUSIJA: „RAKTAS Į SĖKMĘ : VIEŠO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ BENDRADARBIAVIMAS. KAIP UŽTIKRINTI KONFERENCIJŲ TURIZMO PROGRESĄ INTEGRUOJANT PASLAUGŲ TIEKĖJUS?“
Kviečiami dalyvauti: Šiaulių miesto ir regiono verslininkai, konferencijų organizatoriai, kitų, su konferencijų organizavimu susijusių paslaugų teikėjai, Savivaldybių administracijos vadovai, švietimo, kultūros, sporto ir kt. įstaigos.
Jolanta Beniuliene, VšĮ GO Vilnius Turizmo ir konferencijų biuro vadovė

15.00-15.30
III DISKUSIJA: „ŠIAULIŲ REGIONO TURIZMO RINKODARA: AR REIKALINGI BENDRI DARBAI? KOKIE?“
Kviečiami dalyvauti: turizmo, rinkodaros specialistai, Savivaldybių administracijų darbuotojai, turizmo paslaugas teikiančios įmonės, įstaigos, organizacijos, verslo atstovai.
„Šiaulių rajono TVIC projektas – gyva reklama“. Kristina Steponavičienė, Šiaulių rajono savivaldybės paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja, Lina Šukienė, Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadybininkė.
„Ką veikiame bendrai ir atskirai?“ Arvydas Valentėlis, Šiaulių turizmo informacijos centro informacijos specialistas.

15.30
FORUMO APIBENDRINIMAS

 

II forumas

II ŠIAULIŲ KRAŠTO TURIZMO FORUMAS

KOKIU KELIU EINAME. Kodėl verta „investuoti“ į regioninį bendradarbiavimą?
KAS ESAME. Ar egzistuoja vieningas Šiaulių regiono turistinis įvaizdis?
KĄ SIŪLOME. Ar turizmo paslaugų ir produktų pasiūla, kokybė atitinka keliautojų lūkesčius ir poreikius?
KAIP REAGUOJAME. Kaip išnaudojame galimybes, kurias atveria inovacijos ir naujos turizmo nišos?

2018 m. lapkričio 30 d. Šiaulių arena (J.Jablonskio g. 16)

PROGRAMA

9.00 –  9.30  Dalyvių registracija. 4 a., Konferencijų salė
  9.30               ĮŽANGOS ŽODIS, SVEIKINIMO ŽODIS
10.00 – 12.00 PLENARINIS POSĖDIS. 4 a., Konferencijų salė

Lietuvos turizmo sektoriaus pertvarka ir turizmo prioritetai ateityje. LR Ūkio viceministras Gediminas Miškinis

Ar turi Šiaulių regionas turizmo vietos dvasią (genius loci)? Prof. habil.dr. Ramūnas Povilanskas

Aktyvaus laisvalaikio vystymas Šiaulių regione: socio-ekonominė perspektyva. Prof. dr. Vilma Čingienė

Turizmo rinka pasikeitė. Ar pasikeitėme mes? Artūras Bulota, kūrybinės agentūros „Talent Garden“ vadovas

12.00 – 13.00 Pietūs

13.00 – 14.00     DARBAS GRUPĖSE. Šiaulių arenos ložėse, II a. diskusijų salė

Prašome pasirinkti ir sužymėti prioritetų tvarka Jus dominančią diskusijos temą. Organizatoriai pasilieka teisę formuoti grupes siekiant kokybiškesnės diskusijos, optimalaus dalyvių skaičiaus.

DISKUSIJŲ TEMOS

1. Regioninė politika (312 ložė)

 • Turistinis Šiaulių regiono patrauklumas ir konkurencingumas.
 • Vidaus ir išorės veiksnių įtaka vieningam Šiaulių regiono turizmo politikos įgyvendinimui.
 • Efektyvaus regioninio bendradarbiavimo modelio sukūrimas (TIC-paslaugų teikėjai-vietos valdžia- respublikinė valdžia)

2. Miesto/regiono įvaizdis. Viešinimas, komunikacija. Rinkodaros idėjos ir projektai. (311 ložė)

 • Šiaulių regiono pozicionavimas užsienio turizmo rinkose
 • Bendri galimi rinkodaros ir komunikacijos veiksmai, inovatyvios technologijos, projektai, skatinantys Šiaulių regiono turistinį patrauklumą.
 • Turizmo produktų ir paslaugų pritaikymas ir sklaida šiuolaikiniams keliautojų poreikiams Šiaulių regione.

3. Kultūrinis-pažintinis turizmas. Istorinės atminties įprasminimas mieste. (310 ložė)

 • Kultūrinio turizmo produktų pasiūla/paklausa ir kokybė Šiaulių mieste/regione.
 • Kultūriniai renginiai – (ne) išnaudotas turizmo potencialas.

4. Aktyvus laisvalaikis ir sportas. (309 ložė)

 • Turizmo (gamtinių) išteklių ir infrastruktūros pakankamumas ir tinkamumas aktyvaus laisvalaikio paslaugų plėtrai Šiauliuose.
 • Sporto renginių išnaudojimas turistų pritraukimui mieste ir regione.
 • Vieninga informacinė sistema, aktyvaus turizmo galimybių, ir produktų viešinimas.

5. Svetingumo industrija. Apgyvendinimas ir maitinimas. (308 ložė)

 • Turistinės klasės viešbučių trūkumas Šiauliuose – mitas ar tikrovė?
 • Šiaulių apgyvendinimo sektoriaus scenarijus: su NATO ir be.
 • Privataus apgyvendinimo sektoriaus plėtra – pagrindinė viešbučių tuštėjimo priežastis?

14.00 – 14.30     UŽDARYMO DISKUSIJA. II a. diskusijų salė