I ŠIAULIŲ KRAŠTO TURIZMO FORUMAS

Kodėl turizmas yra viena svarbiausių regiono ir miesto ūkio šakų?
Su kokias iššūkiais susiduria maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjai?
Koks yra Šiaulių regiono dalykinio turizmo potencialas?
Ar reikalingi bendri Šiaulių regiono turizmo rinkodaros darbai?


2017 m. balandžio 12 d. Šiaulių universiteto biblioteka (Vytauto g. 84) 205 auditorija

PROGRAMA

10.00
ĮŽANGOS ŽODIS
Šiaulių TIC ir maitinimo įstaigų iniciatyvos „Saulės skonis“ pristatymas.
Šiaulių TIC elektroninio leidinio „Konferencijų galimybės Šiaulių mieste ir regione“ pristatymas.
Rūta Stankuvienė, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė
Naujo konferencijų centro pristatymas. Dr. Mykolas Dromantas, Šiaurės Lietuvos kolegijos direktorius

10.20
SVEIKINIMO ŽODIS.
PLENARINIS POSĖDIS

10.30
PASAULIS ATSIGRĘŽIA Į REGIONUS
Eglė Kudzmanienė, LR Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė

10.50
LIETUVOS TURIZMO GALIMYBIŲ PRISTATYMAS
Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, Valstybinio turizmo departamento l.e. direktorės pareigas, Vietinio turizmo poskyrio vedėja

11.10
SVETINGUMO SEKTORIAUS TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI
Evalda Šiškauskienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė

11.30
KAS YRA KONFERENCIJŲ TURIZMAS IR KAIP MIESTUI/REGIONUI TAPTI KONFERENCIJŲ TURIZMO TRAUKOS CENTRU
Jolanta Beniuliene, VšĮ GO Vilnius Turizmo ir konferencijų biuro vadovė

11.50-12.00
Klausimai plenarinio posėdžio prelegentams

12.00-13.00
Pietūs.
DISKUSIJOS IR PASISAKYMAI

13.00-14.00
I DISKUSIJA: „MAITINIMAS: KAS PRITRAUKIA LANKYTOJĄ? KAS LEMIA ĮMONIŲ PLĖTRĄ?“
Kviečiami dalyvauti: Šiaulių miesto ir regiono verslininkai, Savivaldybių administracijos.
Evalda Šiškauskienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė

14.00-14.15
Kavos pertrauka

14.15-15.00
II DISKUSIJA: „RAKTAS Į SĖKMĘ : VIEŠO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ BENDRADARBIAVIMAS. KAIP UŽTIKRINTI KONFERENCIJŲ TURIZMO PROGRESĄ INTEGRUOJANT PASLAUGŲ TIEKĖJUS?“
Kviečiami dalyvauti: Šiaulių miesto ir regiono verslininkai, konferencijų organizatoriai, kitų, su konferencijų organizavimu susijusių paslaugų teikėjai, Savivaldybių administracijos vadovai, švietimo, kultūros, sporto ir kt. įstaigos.
Jolanta Beniuliene, VšĮ GO Vilnius Turizmo ir konferencijų biuro vadovė

15.00-15.30
III DISKUSIJA: „ŠIAULIŲ REGIONO TURIZMO RINKODARA: AR REIKALINGI BENDRI DARBAI? KOKIE?“
Kviečiami dalyvauti: turizmo, rinkodaros specialistai, Savivaldybių administracijų darbuotojai, turizmo paslaugas teikiančios įmonės, įstaigos, organizacijos, verslo atstovai.
„Šiaulių rajono TVIC projektas – gyva reklama“. Kristina Steponavičienė, Šiaulių rajono savivaldybės paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja, Lina Šukienė, Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadybininkė.
„Ką veikiame bendrai ir atskirai?“ Arvydas Valentėlis, Šiaulių turizmo informacijos centro informacijos specialistas.

15.30
FORUMO APIBENDRINIMAS